Professionaliteit met persoonlijke touch

Bewustwording & Transformatie

Vanuit het hart

Ervaringsdeskundige

  • Kindertolk®
  • Coach
  • Specialist hoogbegaafdheid
Kindertolk, coach & specialist hoogbegaafdheid

Ervaringsdeskundige

Spiegelexpert

Kindertolk

Als gecertificeerd kindertolk ben ik specialist in het vertalen van een probleem bij een kind naar het leven van de ouder(s).

Dit doe ik vanuit de hoedanigheden vermogen en ethiek.

Het vermogen berust op zelfkennis en kennis van het kindertolken. Ethiek vraagt om zuiverheid in de uitoefening van het kindertolken, volgens de PresentChild methode.

Dit vindt plaats in respect voor zowel de ouder(s) en het kind als de kindertolk zelf.  

Transformatie

Coach

Als gecertificeerd coach begeleid ik (jong)volwassenen, ouders en verzorgers op een verantwoorde manier, met respect en vertrouwen tijdens het transformatieproces in hun eigen leven en in relatie tot hun kinderen. 

Hierbij maak ik gebruik van specifieke methodieken en interventies die passen bij de ouder-kind relatie.

Bewustwording met spiegelen als basis.

Heel gewoon

Specialist hoogbegaafdheid

Ik ben gediplomeerd specialist (hoog)begaafdheid volgens de internationaal erkende opleiding van de European Council for High Ability (ECHA).

Deze Europese organisatie werkt vanuit wetenschap, onderwijspraktijk en politiek samen om het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen te verbeteren.

In Nederland wordt deze opleiding verzorgd door de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Ik heb de opleiding willen doen door de zoektocht van de afgelopen jaren met mijn eigen kinderen en alle uitdagingen waarmee we hebben leren dealen, binnen ons gezin en het onderwijssysteem.

Wat heb ik in huis voor jou?

Kindertolken, coaching, hoogbegaafdheidsspecialist en begeleiding tijdens je transformatieproces
Hulp en ondersteuning bij het vinden van je eigen antwoorden

Zo leer jij jezelf kennen

Vrijblijvende kennismaking

Je toekomst begint nu

Neem contact op