Pesten of gepest worden

Pesten is anders dan plagen

Wat zegt je kind?

Kenmerken kinderen

Wordt je kind gepest?

Symptomen bij gepeste kinderen:

 • Machteloos voelen
 • Negatief zelfbeeld
 • Afwijken van de (opgelegde) norm
 • Irritatie opwekken
 • Angstig
 • Onzeker
 • Niet voor zichzelf opkomen
 • Afkeer van geweld
 • Onhandig in sport en spel

Pest je kind?

Symptomen bij pestende kinderen:

 • Machtspositie misbruiken
 • Pijn doen
 • Kwetsen
 • Kleineren
 • Spotten, schelden
 • Slaan, geweld aandoen
 • Dwang uitoefenen
 • Vernielen

Als kindertolk kan ik je helpen met het vertalen van de boodschap die je kind voor jou heeft.

Wil je graag adviezen m.b.t pestgedrag? 

Neem dan contact met mij op, ik help je graag!