Wie ben jij met je hoogbegaafdheid?

Leven met hoogbegaafdheid

Hoogbegaafd

Ben jij hoogbegaafd?

Volwassenen & kinderen

Weten dat je hoogbegaafd bent, belangrijk?

Deze vraag laat zich niet zo makkelijk beantwoorden, vele factoren spelen een rol.

Volwassenen

Voor hoogbegaafde volwassenen is het zeker belangrijk om te weten of ze hoogbegaafd zijn.
Immers hoe jij bent gehecht en opgegroeid binnen je gezin van herkomst is zoveel bepalend voor wie je bent geworden.

Vaak lopen hoogbegaafde volwassenen op een bepaald moment in hun leven vast met zichzelf, binnen relaties, op het werk en in de maatschappij.
Existentiële vraagstukken als 'wie ben ik en wat kom ik hier doen? worden vaak gesteld.

Indien je hoogbegaafdheid er niet mag zijn of wordt ontkent, dan verdring je hiermee feitelijk je aard en identiteit.

Wat zou het fijn zijn om te leven in een omgeving en maatschappij waarin je gewoon jezelf mag zijn op je eigen en unieke wijze, zonder label of hokje.
Dan speelt een diagnose of (h)erkenning van hoogbegaafdheid minder een rol.

Wanneer je echter leeft in een omgeving waarin 'doe maar gewoon' de norm is en alles wat 'anders' is een label krijgt of als afwijkend wordt gezien, dan kan het belangrijk zijn om te weten of je al dan niet hoogbegaafd bent.

Hoogbegaafden hebben vaak een gevoel dat er iets mis is met ze, omdat ze zo afwijken van dat wat als gangbaar wordt gezien en voelen zich hierdoor veelal niet begrepen, gezien en gehoord.

Als je veel herkenning hebt bij hoe hoogbegaafdheid wordt omschreven of gedefinieerd, vanuit de verschillende theorieën en modellen en andere informatiebronnen, dan kan je dat enorm helpen om je staande te houden en te handhaven ten opzichte van anderen en hun reacties.

Kinderen

Uit onderzoek is gebleken dat hoogbegaafdheid genetisch kan zijn bepaald.
Als jij hoogbegaafd bent, is de kans dat je kind(eren) dat ook zijn, vrij groot.

In de opvoeding en binnen het onderwijs kan het je enorm veel tijd en energie besparen als je je hiervan bewust bent en er naar handelt.
Zo kan je je kind helpen op te groeien en te ontwikkelen als mooi persoontje met een eigen identiteit en authenticiteit.

Hulp of advies nodig voor jezelf of je kind?