Gedrags-, leer- en ontwikkelingsproblemen

zichtbaar thuis en op school

Levenslessen

Problemen met leren en ontwikkelen

Thuis en op school

Je kan kinderen alles leren als je hun hart laat zingen

Naar school om echt te 'leren'

Je kind krijgt samen met de andere leerlingen van de groep les van een juf of meester. Leren vraagt om vrije leerruimte, naast vakken als lezen, schrijven, rekenen, gym, tekenen, muziek, enzovoort.

Wat nou als je kind:

 • Geen klik heeft met de juf of meester?
 • Zich zorgen maakt?
 • Moeite heeft met het maken van vriendjes en vriendinnetjes
 • Graag wil bewegen
 • Andere problemen ervaart...
 • Een label heeft of krijgt
  • ADHD
  • Dyslexie
  • Hoogebegaafdheid
  • Hoogsensitief
  • Gepest of pester
  • Faalangstig

Hoe gaan jij en je kind in huis om met deze problemen?

Ben jij benieuwd naar de boodschap van je kind?

Een kindertolk helpt, met het vertalen ervan en geeft praktische en toepasbare adviezen voor thuis en op school, voor ouders, verzorgers en leerkrachten.

Wie is de leerling en wie 'de meester'?